Chứng nhận QUACERT Việt Nam cho thương hiệu đồ chơi Polesie Việt Nam

Chứng nhận QUACERT Việt Nam từ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG cấp phép cho Đồ Chơi Trẻ Em Polesie Việt Nam

QUACERT là 1 tổ chức chứng nhận đầu tiên của quốc gia Việt Nam được thừa nhận trên phương diện Quốc tế.
- Chứng nhận hợp chuẩn của QUACERT được tổ chức JAS-ANZ của chính phủ Australia và New Zealand công nhận và có giá trị trong nước và quốc tế.
- Đồ chơi trẻ em Polesie Việt Nam được tổ chức QUACERT chứng nhận được quyền mang Dấu Chất lượng Việt nam và Dấu công nhận của JAS-ANZ.
- Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt nam ( TCVN ), tiêu chuẩn nước ngoài ( JIS, ASTM, GOST, GB,… ), tiêu chuẩn khu vực ( EN, CEN,… ), và tiêu chuẩn quốc tế ( ISO, IEC,… ).

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 1

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 2

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 3

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 4

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 5

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 6

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 7

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 8

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 9

Chứng nhận QUACERT Việt Nam cấp phép cho đồ chơi Polesie Việt Nam 10

popup

Số lượng:

Tổng tiền: