Lego Education

Lưới Danh sách
 

Khái quát về đồ chơi LEGO EDUCATION

    LEGO Education là chương trình giáo dục phát triển tài năng trẻ do tập đoàn LEGO - Danmark nổi tiếng trên thế giới sáng lập, với mục đích áp dụng các phương pháp dạy học tiến bộ nhằm khơi dậy ở trẻ em niềm đam mê STEM ( Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học ). Tiêu biểu đó là các dòng sản phẩm đồ chơi mang tính chất giáo dục, hướng nghiệp, học tập toán học, học tập bằng hình ảnh ... Cho tới hiện nay, LEGO Education đã được áp dụng rộng rãi ở hơn nhiều quốc gia trên thế giới như America, Germany, Russia, Japan, Việt Nam, China ...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: